კრავ მაგას ფედერაციაში გაწევრიანება

გთხოვთ მიმიღოთ კრავ მაგას ფედერაციაში.


Upload files

ატვირთეთ თქვენი ფოტოსურათი

წაიკითხე: კომიტეტის წესდება
წაიკითხე: ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიდა თანახმა ვარ საქართველოს მთლიანობისთვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა და ვეტერანთა ოჯახების წევრებს, რომლებიც ვარჯიშობენ ჩვენი ორგანიზაციის სექციებში და კლუბებში, გავუწიო ვარჯიშების საფასურის 50% შეღავათი.

Закрыть

მენიუ