„თბილისიადა“- ჯიუ-ჯიცუ

  

მონაწილეები კატეგორიებში

შეჯიბრებაზე რეგისტრაცია


+xxx xxx xx xx xx
day/ month/ year
კგ.
day/ month/ year
კგ.
day/ month/ year
კგ.
day/ month/ year
კგ.
day/ month/ year
კგ.
თუ დებულებაში არსებულ კატეგირიაში დარაგისტრირდა 4 სპორტსმენზე ნაკლები, ორგანიზატორს შეუძლია გაერთიანოს ზედა ან ქვედა კატეგირიები ან გააუქმოს შესაბამისი კატეგორია
Закрыть

სპორტის პარა-არა-ოლიმპიური სახეობები