საქართველოს ჯანგ სანათი ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჯანგ სანათი ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს სპორტის არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული კომიტეტის კანდიდატია

პრეზიდენტი: ფაიგ მამედოვ

faik.mamedov@list.tu

Закрыть

მენიუ