20:00 საათზე, 2024 წლის 21 იანვარს წევრთა საერთო კრება

კომიტეტის პრეზიდიუმი, როგორც მმართველი ორგანო, იწვევს კომიტეტის წევრთა მორრიგ სხდომას. განხილვის თემა: წესდების შეცვლა; საჯარო რეესტრში კომიტეტის საბუთების კანონთან შესაბამისობაში შეყვანა; ახალი პროეკტთან დაკავშირებული ღონისძიებების...

წესდების შეცვლა

ძველი წესდებაგადმოტვირთე საქართველოს სპორტის არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდიუმი, როგორც მმართველი ორგანო, იწვევს კომიტეტის წევრთა მორრიგ სხდომას. განხილვის თემა: წესდების შეცვლა; საჯარო რეესტრში კომიტეტის საბუთბის...

Закрыть

მენიუ